messenger

Chat Face

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Phone: 0934014388

Nguyên nhân báo động Quảng cáo Google Ads không hiển thị

Nguyên nhân báo động Quảng cáo Google Ads không hiển thị

Nếu bạn không thấy quảng cáo của mình trên tìm kiếm của Google, đây có thể không phải là lý do cảnh báo: Bạn chỉ nên sử dụng công cụ Xem trước quảng cáo để kiểm tra quảng cáo của mình.

Nhưng nếu chúng không hiển thị trong công cụ Xem trước quảng cáo? Đó là một vấn đề.

Tin tốt: Có nhiều khả năng là một lời giải thích hoàn toàn tốt về lý do tại sao quảng cáo Google Adwords không hiển thị?. Để rõ ràng, tôi sẽ chia những lý do đó thành hai loại: liên quan đến hiệu suất và không liên quan đến hiệu suất . Bởi vì chúng thường dễ sửa hơn, tôi sẽ bắt đầu với những cái trong danh mục thứ hai.

1. Quảng cáo của Google không hiển thị: Các vấn đề về không liên quan tới hiệu suất

Đây là những gì tôi muốn nói về "các vấn đề không phải hiệu suất". Thông thường, quảng cáo Google của bạn không hiển thị vì những lý do không liên quan đến chất lượng của quảng cáo, trang đích, nhóm quảng cáo,... 

Nói cách khác: Ngay cả khi bạn đang thực hiện tốt việc tuân thủ các phương pháp hay nhất của Google Ads , vẫn có vẫn còn rất nhiều lý do tại sao quảng cáo Google của bạn có thể ngừng hiển thị. Đây là bảy trong số chúng.

1.1. Thanh toán chưa thành công

Giống như nhiều nhà quảng cáo, nếu bạn đang thanh toán cho tài khoản Google Ads của mình thông qua thanh toán tự động, thì Google sẽ tính phí bạn khi (1) bạn đạt đến ngưỡng thanh toán đã đặt trước hoặc (2) bạn đến cuối thời hạn thanh toán hiện tại của mình. 

Nó phụ thuộc vào cái nào xảy ra trước.

Rõ ràng, để các giao dịch này diễn ra suôn sẻ, thông tin thanh toán được liên kết với tài khoản của bạn cần phải hợp lệ và cập nhật. Nếu Google không thể tính phí bạn, quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

1.2. Giá thầu của bạn quá cao hoặc quá thấp

Như bạn có thể biết, bạn phải đặt ngân sách hàng ngày cho từng chiến dịch Google Ads của mình. 

Nếu giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa mà bạn đặt cho một từ khóa cụ thể vượt quá ngân sách của chiến dịch mà từ khóa đó hoạt động, thì quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị cho các truy vấn phù hợp với từ khóa đó. 

Hãy đảm bảo rằng tài khoản của bạn không có những xung đột này giữa ngân sách chiến dịch và giá thầu từ khóa.

Giá thầu của bạn quá cao hoặc quá thấp

Hình ảnh minh họa đấu giá thầu quảng cáo

Ở đầu kia của quang phổ, quảng cáo Google của bạn có thể không hiển thị bởi vì giá thầu của bạn quá thấp. Xếp hạng quảng cáo của bạn cho một phiên đấu giá nhất định phụ thuộc vào điểm chất lượng của bạn cho từ khóa bạn đang đặt giá thầu cũng như giá thầu của chính nó.

Nếu điều hướng đến phần Từ khóa trong tài khoản Google Ads, bạn có thể sử dụng trình mô phỏng đấu giá để ước tính tác động của việc tăng giá thầu theo các số tiền khác nhau.

1.3. Khối lượng tìm kiếm từ khóa (search volume) quá thấp

Nếu một từ khóa bạn đang nhắm mục tiêu thúc đẩy ít hoặc không có lưu lượng tìm kiếm hàng tháng, thì các quảng cáo bạn đã gắn với từ khóa đó có thể không đủ điều kiện để hiển thị. Khi Google nhận thấy rằng bạn đang nhắm mục tiêu một từ khóa có khối lượng cực kỳ thấp , nó sẽ khiến từ khóa đó tạm thời không hoạt động trong tài khoản của bạn. Nếu lượng tìm kiếm tăng đến mức hợp lý, Google sẽ tự động phản hồi từ khóa. 

Tuy nhiên, về mặt chiến thuật, chỉ đơn giản là đợi khối lượng tăng lên không hẳn là một ý kiến ​​hay. Sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa của Google (đi kèm với tài khoản Google Ads của bạn) hoặc Công cụ từ khóa miễn phí rất riêng của chúng tôi , bạn nên cố gắng hết sức để tìm một từ khóa tương tự với khối lượng đáng kể.

1.4. Quảng cáo của bạn đã bị tạm dừng, bị xóa hoặc bị từ chối

Có thể các quảng cáo Google của bạn không hiển thị chỉ vì chúng đã bị tạm dừng — hoặc vì các nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch chứa chúng đã bị tạm dừng. Nếu đúng như vậy, tất cả những gì bạn cần làm là chuyển chúng từ Tạm dừng sang Đã bật . 

Ngoài ra, quảng cáo của bạn có thể không hiển thị bởi vì chúng — hoặc các nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch tương ứng — đã bị xoá khỏi tài khoản của bạn vì lý do này hay lý do khác. Thật không may, nếu điều này thực sự xảy ra, bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.

Để xem liệu bạn có vô tình tạm dừng hoặc xóa bất kỳ thứ gì trong tài khoản của mình hay không, chỉ cần điều hướng đến Lịch sử thay đổi . Tại đây, bạn có thể xem các thay đổi đã được thực hiện đối với tài khoản của mình và lọc theo Trạng thái.

Quảng cáo của bạn đã bị tạm dừng, bị xóa hoặc bị từ chối

Nếu bạn đã chắc chắn rằng không có gì bị tạm dừng hoặc bị xóa và bạn vẫn không thấy quảng cáo Google của mình hiển thị trong kết quả tìm kiếm, thì có thể chúng đã bị từ chối. Rõ ràng, bất kỳ quảng cáo nào bị từ chối đều không đủ điều kiện để hiển thị cho người dùng. Để tìm hiểu cách bạn có thể sửa các quảng cáo bị từ chối và đưa chúng trở lại SERPs, hãy xem các chính sách quảng cáo của Google .

1.5. Có lỗi trong quá trình lên lịch chạy chiến dịch hoặc nhắm mục tiêu

Cũng giống như bạn đặt ngân sách cho từng chiến dịch Google Ads của mình, bạn cũng đặt lịch quảng cáo cho từng chiến dịch — do đó, cho phép bạn cho Google biết ngày nào trong tuần và giờ nào trong ngày bạn muốn quảng cáo của mình hiển thị. 

Điều hướng đến tab Lịch quảng cáo của chiến dịch bạn quan tâm và đảm bảo rằng quảng cáo của bạn không được lập lịch quá hẹp.

Lên lịch giúp kiểm soát việc quảng cáo google adwords không hiển thị

Lên lịch giúp kiểm soát việc quảng cáo google adwords không hiển thị

Bên cạnh tab Lịch quảng cáo đó, bạn cũng sẽ tìm thấy các thông số nhắm mục tiêu theo vị trí cho chiến dịch của mình. 

Có thể quảng cáo Google của bạn không hiển thị chỉ đơn giản là vì không có đủ lưu lượng truy cập tìm kiếm từ khóa đến từ vùng địa lý bạn đang nhắm mục tiêu . Một lần nữa, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng cài đặt chiến dịch này không quá hẹp.

Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn muốn xem cách một phân khúc khách hàng tiềm năng cụ thể phản ứng với quảng cáo của bạn mà không quảng cáo riêng cho phân khúc đó, bạn có thể sử dụng cài đặt Quan sát thay vì cài đặt Nhắm mục tiêu. 

Trong khi việc nhắm mục tiêu giới hạn bạn chỉ tiếp cận một đối tượng cụ thể, thì việc quan sát cho phép bạn tiếp cận nhiều đối tượng đồng thời theo dõi hiệu suất quảng cáo của bạn giữa một đối tượng cụ thể. Bằng cách đó, bạn đang thu thập những thông tin chi tiết có giá trị mà không quá hạn hẹp.

1.6. Từ khóa phủ định của bạn đang phủ định các từ khóa đang hoạt động

Từ khóa phủ định — cho phép bạn ngăn không cho quảng cáo của mình đối sánh với các truy vấn không có liên quan — có thể được đặt ở cấp nhóm quảng cáo và cấp chiến dịch. Nếu một số quảng cáo Google của bạn không hiển thị, có thể là do bạn có từ khóa phủ định hủy bỏ các từ khóa đang hoạt động.

Từ khóa phủ định cũng có thể khiến quảng cáo google adwords không hiển thị

Từ khóa phủ định cũng có thể khiến quảng cáo google adwords không hiển thị

Ví dụ: giả sử bạn đang đặt giá thầu cho từ khóa đối sánh cụm từ “dùng thử miễn phí CRM” và bạn đã đặt CRM miễn phí làm đối sánh rộng cấp chiến dịch phủ định. 

Trong trường hợp này, từ khóa phủ định sẽ ghi đè từ khóa đang hoạt động. Để khắc phục điều này, bạn chỉ cần chuyển từ CRM miễn phí đối sánh rộng sang đối sánh chính xác phủ định [CRM miễn phí]. 

Làm như vậy sẽ cho phép bạn quảng cáo cho những người dùng đang tìm kiếm bản dùng thử miễn phí CRM trong khi đồng thời giữ lại quảng cáo của bạn từ những người dùng đang tìm kiếm một CRM không tốn bất kỳ chi phí nào

1.7  Điều chỉnh giá thầu phủ định của bạn quá lớn

Trước khi chúng tôi chuyển sang các vấn đề liên quan đến hiệu suất có thể khiến quảng cáo Google của bạn không hiển thị, chúng tôi có một tình huống cuối cùng cần giải quyết: Các điều chỉnh giá thầu phủ định mà bạn đã đặt quá lớn đến mức chúng làm giảm xếp hạng quảng cáo của bạn.

Giá thầu cũng có thể khiến quảng cáo google adwords không hiển thị

Giá thầu cũng có thể khiến quảng cáo google adwords không hiển thị

Điều chỉnh giá thầu phủ định — cho phép bạn tự động giảm giá thầu trong một chiến dịch cụ thể trong các trường hợp cụ thể — có thể được đặt trên một số thông số khác nhau: loại thiết bị, thời gian trong ngày, vị trí, v.v. 

Khả năng này càng hiệu quả càng tốt, nếu điều chỉnh giá thầu phủ định mà bạn đang đặt quá cao, bạn hoàn toàn có thể tự loại mình ra khỏi đối thủ cạnh tranh quảng cáo.

Một lần nữa, việc sử dụng các cột giá thầu được mô phỏng trong báo cáo Từ khóa của bạn sẽ tỏ ra hữu ích.

2. Quảng cáo của Google không hiển thị: Các vấn đề về hiệu suất

Đôi khi, bạn sẽ thấy rằng quảng cáo Google của mình không hiển thị bởi vì bạn không hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn của Google khi nói đến các phương pháp hay nhất của PPC.

Nói cách khác: Đôi khi, việc quảng cáo Google của bạn hiển thị là vấn đề của việc tối ưu hóa. Đó là những gì chúng ta sẽ nói đến trong phần còn lại của hướng dẫn này. 

(Bởi vì tối ưu hóa phức tạp hơn so với việc điều chỉnh loại đối sánh từ khóa phủ định hoặc sửa thông tin thẻ tín dụng của bạn, các phần này sẽ dài hơn một chút so với các phần trước đó.)

2.1 Nhóm quảng cáo của bạn không tập trung

Mỗi nhóm quảng cáo trong tài khoản Google Ads của bạn bao gồm hai thành phần: từ khóa và quảng cáo. Có một lý do khiến Google đặt chúng dưới cùng một mái nhà: Các từ khóa và quảng cáo sống trong cùng một nhóm quảng cáo được gắn với nhau.

 Khi một trong những từ khóa của bạn được kích hoạt bởi truy vấn tìm kiếm của người dùng và bạn được tham gia vào phiên đấu giá quảng cáo, Google sẽ biết cách chọn một trong những quảng cáo mà bạn đã gắn với từ khóa đó.

Hiệu suất của bạn trong phiên đấu giá quảng cáo phụ thuộc vào mức độ liên quan của quảng cáo với truy vấn của người dùng; quảng cáo của bạn càng có liên quan, bạn sẽ xếp hạng càng cao trong kết quả tìm kiếm có trả tiền. 

Điều này đưa tôi đến câu hỏi quan trọng: Làm cách nào để đảm bảo quảng cáo của bạn có liên quan đến truy vấn?

Xây dựng các nhóm quảng cáo bao gồm các từ khóa có liên quan chặt chẽ

Xây dựng các nhóm quảng cáo bao gồm các từ khóa có liên quan chặt chẽ

Nếu các từ khóa trong nhóm quảng cáo của bạn có liên quan chặt chẽ với nhau, thì thực tế được đảm bảo rằng quảng cáo của bạn sẽ có liên quan đến truy vấn của người dùng — bất kể từ khóa nào được kích hoạt, bất kể quảng cáo nào được chọn.

Thực tế là quảng cáo Google không hiển thị có thể do cấu trúc của nhóm quảng cáo của bạn. Nếu bạn nhận thấy rằng bạn đã tạo các nhóm quảng cáo của mình bằng các từ khóa không có liên quan chặt chẽ với nhau, đó có thể là lý do khiến bạn không hoạt động tốt như mong muốn trong phiên đấu giá quảng cáo.

2.2 Ads Copy – Nội dung quảng cáo của bạn không được tối ưu hóa

Xác định rằng quảng cáo Google Adwords không hiển thị của bạn có liên quan đến các truy vấn tìm kiếm của khách hàng tiềm năng chưa; điều quan trọng không kém là bạn phải tối ưu hóa bản sao quảng cáo của mình. 

May mắn thay, điều này đơn giản hơn một chút so với việc tối ưu hóa cấu trúc nhóm quảng cáo của bạn.

Tóm lại, tối ưu hóa quảng cáo để xếp hạng cao trong kết quả tìm kiếm có trả tiền có nghĩa là kết hợp từ khóa mục tiêu vào bản sao của bạn. Bằng cách viết bản sao bao gồm từ khóa mục tiêu của bạn, bạn đang báo hiệu một cách hiệu quả cho Google rằng quảng cáo của bạn có liên quan đến truy vấn tìm kiếm của người dùng.

(Bạn có cảm nhận được chủ đề ở đây không? Khi quảng cáo Google của bạn không hiển thị và bạn cần phải tối ưu hóa, thì mức độ liên quan chính là tên của trò chơi.)

Hy vọng rằng điều này làm sáng tỏ thêm một số đề xuất trước đây của tôi về cấu trúc nhóm quảng cáo. Trong một nhóm quảng cáo nhất định, bạn nên có nhiều từ khóa hơn quảng cáo . Nếu bạn đã đảm bảo rằng những từ khóa này có liên quan chặt chẽ với nhau, thì việc kết hợp chúng vào bản sao của bạn sẽ dễ dàng hơn vô cùng.

Hãy nghĩ theo cách này: Nếu bạn đặt các từ khóa “thức ăn cho chó” và “xích chó 10 foot” trong cùng một nhóm quảng cáo, sẽ khá khó khăn để viết bản sao kết hợp cả hai từ khóa đó, phải không? Ngược lại, nếu bạn đặt các từ khóa “thức ăn cho chó” và “đồ ăn nhẹ cho chó” trong cùng một nhóm quảng cáo, thì bạn sẽ có một tình hình tuyệt vời.

Điểm mấu chốt: Quảng cáo Google của bạn có thể không hiển thị chỉ vì bản sao của bạn không đủ tập trung vào từ khóa.

2.3 Trang đích của bạn không liên quan

Khi đánh giá xem bạn có xứng đáng được xếp hạng cao trong kết quả tìm kiếm có trả tiền hay không, Google không chỉ xem xét mức độ liên quan của bản sao quảng cáo của bạn — nó còn xem xét mức độ liên quan của trang đích của bạn . Về cơ bản, nếu trang đích của bạn không giúp người dùng thực hiện những gì họ cần làm — như được biểu thị bằng mục đích đằng sau các truy vấn tìm kiếm của họ — thì bạn sẽ hoạt động kém trong phiên đấu giá quảng cáo.

Trang đích không liên quan cũng là nguyên nhân khiến Google Ads không hiển thị

Trang đích không liên quan cũng là nguyên nhân khiến Google Ads không hiển thị

Đây là điều có ý nghĩa đối với bạn: Bạn cần xem xét kỹ từng từ khóa mà bạn đang nhắm mục tiêu với quảng cáo Google của mình. Hãy nghĩ về những người dùng có truy vấn đang kích hoạt những từ khóa này. Họ đang đấu tranh với điều gì? Họ đang cố gắng hoàn thành điều gì? Bạn có thể làm gì để giúp họ?

Câu trả lời của bạn cho những câu hỏi này sẽ thông báo nội dung trên các trang đích của bạn . Bạn càng giải quyết tốt các vấn đề của người dùng với các trang đích của mình, thì bạn càng có hiệu suất tốt hơn trong phiên đấu giá Google Ads. Để có biện pháp tốt, bạn cũng nên đảm bảo kết hợp các từ khóa mục tiêu trong bản sao trang đích của mình. Điều đó chỉ có thể giúp bạn ra ngoài.

2.4 Tỷ lệ nhấp chuột của bạn quá thấp

Một lời giải thích cuối cùng về lý do tại sao quảng cáo Google không hiển thị là tỷ lệ nhấp - tỷ lệ mà tại đó quảng cáo của bạn chuyển hiển thị thành nhấp chuột. Từ quan điểm thực tế, CTR (Cost Through Rate) của quảng cáo cho biết mức độ hấp dẫn của nó đối với khách hàng tiềm năng của bạn. Nếu CTR của quảng cáo của bạn cao, điều đó có nghĩa là thông điệp của bạn thực sự gây được tiếng vang với người dùng; nếu CTR của quảng cáo của bạn thấp, điều ngược lại là đúng.

Trang đích không liên quan cũng là nguyên nhân khiến Google Ads không hiển thị

Trang đích không liên quan cũng là nguyên nhân khiến Google Ads không hiển thị

Google thưởng cho những nhà quảng cáo viết quảng cáo gây được tiếng vang với người dùng. Vì vậy, CTR của bạn cho một quảng cáo (hoặc từ khóa) nhất định càng thấp, thì hiệu quả hoạt động của bạn trong phiên đấu giá quảng cáo càng kém. Nếu bạn muốn cung cấp cho quảng cáo của mình cơ hội hiển thị liên tục cho khách hàng tiềm năng tốt hơn, bạn cần phải viết bản sao thu hút sự chú ý của họ và buộc họ nhấp vào.

3. Quảng cáo Google không hiển thị: Bức tranh toàn cảnh

Nhận ra rằng quảng cáo Google của bạn không hiển thị có thể là một khoảnh khắc đáng sợ và khó hiểu đối với nhà tiếp thị kỹ thuật số hoặc chủ doanh nghiệp. Quá dễ dàng để bắt đầu hoảng loạn và để tâm trí bạn đi theo hàng triệu hướng khác nhau.

Nguyên nhân quảng cáo Google Adwords không hiển thị?

Chúng ta có thể liên quan nhiều đến điều đó, điều quan trọng là phải nhận ra rằng có một lời giải thích hoàn toàn hợp lý về lý do tại sao quảng cáo Google của bạn không hiển thị. Cho dù vấn đề có dựa trên hiệu suất hay không, bạn luôn có thể làm điều gì đó để điều chỉnh và đưa quảng cáo của bạn đến với khách hàng tiềm năng một lần nữa.

Nếu doanh nghiệp bạn đã tiêu tốn nhiều chi phí vào chiến lược Google Ads nhưng hiệu quả không cao hoặc bạn đang nghiên cứu để ứng dụng lần đầu cho doanh nghiệp thì việc bạn nên làm là hãy tìm ngay cho mình một agency chuyên nghiệp và uy tín trong lĩnh vực này.

FAGO Agency là một trong những công ty cung cấp dịch vụ marketing online trọn gói tốt nhất đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, FAGO Agency cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn quảng cáo Google uy tín và mang lại hiệu quả cao.

Liên hệ ngay để nhận tư vấn dịch vụ quảng cáo Google Ads tại Fago Agency.

 

CHẠY QUẢNG CÁO GOOGLE SEARCH VÀ QUẢNG CÁO CHUYỂN ĐỔI GOOGLE SHOPPING

THÊM UY TÍN - THÊM NIỀM TIN - THÊM KHÁCH HÀNG - THÊM MỐI QUAN HỆ

Chúng tôi giúp cho doanh nghiệp của bạn tối đa hóa doanh thu và giảm chi phí quảng cáo. Quan trọng hơn là giúp bạn tối đa hóa ROI

quang_cao_google

LIÊN HỆ NGAY

  • 0934014388
  • 9:00 sáng - 8:00 tối
  • HN: 2A/51/102 Hoàng Đạo Thành, Quận Thanh xuân, Hà Nội
  • HCM: 26/1 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, Q.Tân Bình.

ĐĂNG KÝ YÊU CẦU GỌI LẠI

fago
0934014388 sale@fagogroup.vn
DMCA.com Protection Status BCT