DỊCH VỤ

VẬN HÀNH FACEBOOK ADS

quang_cao_face

CÁC BƯỚC

TRIỂN KHAI DỰ ÁN FACEBOOK

Wehelp agency - đơn vị thiết kế thương hiệu cao cấp, sẽ giúp bạn sở hữu bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược thương hiệu, làm nền móng vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Mục lục

quang_cao_face

Xác lập mục tiêu của khách hàng

 • Số lượng contact/ngày
 • Giá contact/ngày
 • Chất lượng contact
 • Chi phí Marketing/doanh thu
quang_cao_face

Xác lập hướng triển khai

 • Phân tích sản phẩm theo concept 4H - HSSBC
 • Phân tích đổi thủ
 • Xác lập nguồn lực sẽ triển khai theo 5M: Man
 • Method - Machine - Material - Money
quang_cao_face

Lên kế hoạch chương trình chạy Ads chi tiết

 • Số lượng contact/ngày
 • Giá contact/ngày
 • Chất lượng contact
 • Chi phí Marketing/doanh thu
quang_cao_face

Lựa chọn hình thức chạy Ads phù hợp

 • Boot post
 • Message
 • Lead Form
 • Carouse
quang_cao_face

Báo cáo

 • Báo cáo và tối ưu chạy Ads theo ngày - tháng
 • Đo lường về chất lượng contact --> quay lại cải tiến chương trình và content

BÁO CHÍ

NÓI VỀ CHÚNG TÔI

MỘT SỐ KẾT QUẢ TIÊU BIỂU

quang_cao_face quang_cao_face quang_cao_face
quang_cao_face quang_cao_face quang_cao_face

Hình ảnh

HOẠT ĐỘNG CỦA FAGO GROUP

ĐĂNG KÝ YÊU CẦU GỌI LẠI

ĐĂNG KÝ

Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Mại FAGO AGENCY 2019