messenger

Chat Face

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Phone: 0934014388

8+ Nguyên nhân sản phẩm bị khóa và bị xóa trên Shopee và cách khắc phục

8+ Nguyên nhân sản phẩm bị khóa và bị xóa trên Shopee và cách khắc phục

1. 5+ Nguyên nhân sản phẩm bị khóa trên Shopee

1.1 Những sản phẩm thuộc ngành hàng kinh doanh có điều kiện trên shopee

Trong Shopee, sẽ có những sản phẩm thuộc ngành kinh doanh có điều kiện. Vì vậy nếu bạn không cung cấp đủ giấy tờ thì sản phẩm sẽ bị khóa trên Shopee

Vì vậy, bạn cần gửi giấy tờ qua Mẫu bổ sung giấy tờ để cung cấp CMND hoặc giấy tờ được yêu cầu ở một số ngành như: Thực phẩm chức năng, thẻ cào, Tour du lịch

Lưu ý: Tất cả chứng từ cần cung cấp phải đảm bảo:

 • Hình ảnh rõ ràng
 • Có đầy đủ mộc, chữ ký
 • Là hình chụp từ giấy tờ nguyên bản có giá trị pháp lý

1.1.1 Với ngành hàng thực phẩm chức năng bao gồm:

 • Vitamin và khoáng chất
 • Dinh dưỡng thể thao - thể hình
 • Thực phẩm cho sức khỏe
 • Tăng và giảm cân
 • Hỗ trợ làm đẹp da
 • Hỗ trợ xương khớp
 • Bột thảo mộc
 • Vitamin và thực phẩm chức năng cho mẹ
 • Vitamin, thực phẩm bổ sung cho bé từ 6 tháng tuổi

Các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau

 • Đối với thực phẩm chức năng được sản xuất tại Việt Nam thì sẽ cần Chứng minh nhân dân của người phụ trách và tải lên tại đây và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: đăng tải vào mục hình ảnh sản phẩm để được hệ thống xét duyệt lại
 • Đối với thực phẩm chức năng nước ngoài thì yêu cầu 3 loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân(tải lên tại đây, Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm(Đăng tải vào mục hình ảnh sản phẩm) và giấy chứng nhận đại lý/ Hợp đồng mua bán/ Hóa đơn mua hàng trong nước(Đăng tải vào mục hình ảnh sản phẩm)

1.1.2 Với các ngành hàng Voucher và dịch vụ bao gồm:

 • Nạp tiền tài khoản

Với loại ngành hàng này bạn sẽ cần Giấy phép kinh doanh và hợp đồng ủy quyền cung cấp dịch vụ: Có mộc và chữ ký từ nhà cung cấp

 • Dịch vụ ăn uống

Với loại ngành hàng này, bạn cần 3 loại giấy tờ đó là: giấy phép kinh doanh, giấy vệ sinh an toàn thực phẩm và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc giấy tờ pháp lý khác chứng minh quyền sở hữu/ sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam(Đối với người bán là nhà cung cấp)

 • Dịch vụ lữ hành

Với loại ngành hàng này bạn cần 2 loại giấy tờ đó là giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành(Nội địa/ Quốc tế)

 • Spa

Với loại sản phẩm này bạn cần 4 loại giấy tờ đó là: giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự(GCN ANTT), giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế(Thẩm mỹ, xóa bóp,....) và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc giấy tờ pháp lý khác chứng minh quyền sở hữu/ sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam(Đối với người bán là nhà cung cấp)

 • Khách sạn

Với ngành hàng này bạn cần giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy đảm bảo điều kiện an ninh trật tự, xã nhận đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy(từ 7 lầu trở lên), kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt(Cơ sở từ 50 phòng trở lên), giấy đảm bảo điều kiện ATTP, quyết định công nhận hạng khách sạn(Optional, không có cũng không sao) những nếu họ tự giới thiệu là khách sạn 4 hoặc 5 sao thì mình cần quyết định này và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc giấy tờ pháp lý khác chứng minh quyền sở hữu, sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam(Đối với người bán là nhà cung cấp)

 • Khóa học kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Bạn sẽ cần giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và giấy chứng nhẫn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc giấy tờ pháp lý khác chúng minh quyền sở hữu/ sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam(Đối với người bán là nhà cung cấp)

 • Khóa học trung tâm ngoại ngữ, tin học

Bạn sẽ cần giấy phép đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập và giấy phép hoạt động giáo dục và giấy chứng nhẫn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc giấy tờ pháp lý khác chúng minh quyền sở hữu/ sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam(Đối với người bán là nhà cung cấp)

 • Khóa học hoạt động thể thao

Bạn sẽ cần giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp và giấy chứng nhẫn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc giấy tờ pháp lý khác chúng minh quyền sở hữu/ sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam(Đối với người bán là nhà cung cấp)

 • Gym

Bạn sẽ cần giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của CLB thể thao chuyên nghiệp, giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao 

1. 5+ Nguyên nhân sản phẩm bị khóa trên Shopee

1.1 Những sản phẩm thuộc ngành hàng kinh doanh có điều kiện trên shopee

Trong Shopee, sẽ có những sản phẩm thuộc ngành kinh doanh có điều kiện. Vì vậy nếu bạn không cung cấp đủ giấy tờ thì sản phẩm sẽ bị khóa trên Shopee

Vì vậy, bạn cần gửi giấy tờ qua Mẫu bổ sung giấy tờ để cung cấp CMND hoặc giấy tờ được yêu cầu ở một số ngành như: Thực phẩm chức năng, thẻ cào, Tour du lịch

Lưu ý: Tất cả chứng từ cần cung cấp phải đảm bảo:

 • Hình ảnh rõ ràng
 • Có đầy đủ mộc, chữ ký
 • Là hình chụp từ giấy tờ nguyên bản có giá trị pháp lý

1.1.1 Với ngành hàng thực phẩm chức năng bao gồm:

 • Vitamin và khoáng chất
 • Dinh dưỡng thể thao - thể hình
 • Thực phẩm cho sức khỏe
 • Tăng và giảm cân
 • Hỗ trợ làm đẹp da
 • Hỗ trợ xương khớp
 • Bột thảo mộc
 • Vitamin và thực phẩm chức năng cho mẹ
 • Vitamin, thực phẩm bổ sung cho bé từ 6 tháng tuổi

Các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau

 • Đối với thực phẩm chức năng được sản xuất tại Việt Nam thì sẽ cần Chứng minh nhân dân của người phụ trách và tải lên tại đây và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: đăng tải vào mục hình ảnh sản phẩm để được hệ thống xét duyệt lại
 • Đối với thực phẩm chức năng nước ngoài thì yêu cầu 3 loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân(tải lên tại đây, Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm(Đăng tải vào mục hình ảnh sản phẩm) và giấy chứng nhận đại lý/ Hợp đồng mua bán/ Hóa đơn mua hàng trong nước(Đăng tải vào mục hình ảnh sản phẩm)

1.1.2 Với các ngành hàng Voucher và dịch vụ bao gồm:

 • Nạp tiền tài khoản

Với loại ngành hàng này bạn sẽ cần Giấy phép kinh doanh và hợp đồng ủy quyền cung cấp dịch vụ: Có mộc và chữ ký từ nhà cung cấp

 • Dịch vụ ăn uống

Với loại ngành hàng này, bạn cần 3 loại giấy tờ đó là: giấy phép kinh doanh, giấy vệ sinh an toàn thực phẩm và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc giấy tờ pháp lý khác chứng minh quyền sở hữu/ sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam(Đối với người bán là nhà cung cấp)

 • Dịch vụ lữ hành

Với loại ngành hàng này bạn cần 2 loại giấy tờ đó là giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành(Nội địa/ Quốc tế)

 • Spa

Với loại sản phẩm này bạn cần 4 loại giấy tờ đó là: giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự(GCN ANTT), giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế(Thẩm mỹ, xóa bóp,....) và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc giấy tờ pháp lý khác chứng minh quyền sở hữu/ sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam(Đối với người bán là nhà cung cấp)

 • Khách sạn

Với ngành hàng này bạn cần giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy đảm bảo điều kiện an ninh trật tự, xã nhận đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy(từ 7 lầu trở lên), kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt(Cơ sở từ 50 phòng trở lên), giấy đảm bảo điều kiện ATTP, quyết định công nhận hạng khách sạn(Optional, không có cũng không sao) những nếu họ tự giới thiệu là khách sạn 4 hoặc 5 sao thì mình cần quyết định này và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc giấy tờ pháp lý khác chứng minh quyền sở hữu, sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam(Đối với người bán là nhà cung cấp)

 • Khóa học kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Bạn sẽ cần giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và giấy chứng nhẫn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc giấy tờ pháp lý khác chúng minh quyền sở hữu/ sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam(Đối với người bán là nhà cung cấp)

 • Khóa học trung tâm ngoại ngữ, tin học

Bạn sẽ cần giấy phép đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập và giấy phép hoạt động giáo dục và giấy chứng nhẫn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc giấy tờ pháp lý khác chúng minh quyền sở hữu/ sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam(Đối với người bán là nhà cung cấp)

 • Khóa học hoạt động thể thao

Bạn sẽ cần giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp và giấy chứng nhẫn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc giấy tờ pháp lý khác chúng minh quyền sở hữu/ sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam(Đối với người bán là nhà cung cấp)

 • Kinh doanh thực phẩm tươi sống

Bạn sẽ cần giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận kiến thức về ATTP của chủ cơ sở và giấy xác nhận kiến thức về ATTP của người trực tiếp kinh doanh thực phẩm và giấy chứng nhẫn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc giấy tờ pháp lý khác chúng minh quyền sở hữu/ sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam(Đối với người bán là nhà cung cấp)

 • Dịch vụ tư vấn, đăng ký giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp, hôn nhân gia đình

Bạn cần chứng chỉ hành nghề của Luật sư làm việc tại văn phòng, giấy phép thành lập công ty Luật và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư đang làm việc tại văn phòng

 • Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ

Bạn cần giấy xác nhận tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp của cục sở hữu trí tuệ và chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp của người đang hành nghề tại tổ chức

 • Ô tô, mô tô, xe máy, xe đạp

Bạn cần bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh, đối với shop bán mô tô, xe máy, Shop cần cung cấp thông tin liên hệ cho bộ phận chăm sóc khách hàng Shopee. Nhân viên ngành hàng sẽ liên hệ Shop trong vòng 30 ngày làm việc nếu xá nhận SHop phù hợp để đăng bán sản phẩm

1.2 Chứa thông tin liêt kết đến website khác

Shopee sẽ khóa sản phẩm của bạn nếu trong nội dung sản phẩm của bạn có link liên kết ra website khác, nên bạn cần xóa liên kết đến website khác trong hình ảnh cũng như trong thông tin sản phẩm

1.3 Một ID đăng thông tin của quá nhiều sản phẩm

Với trường hợp này bạn cần đăng bán thành các sản phẩm riêng biệt với hình ảnh và tên, mô tả với các sản phẩm khác nhau

1.4 Thông tin chương trình đã kết thúc

Trong sản phẩm của bạn có những thông tin của chương trình đã kết thúc trong hình ảnh, cũng như trong thông tin sản phẩm. Vì vậy, bạn cần xóa các chương trình khuyến mãi đã kết thúc trong tên/ mô tả sản phẩm

1.5 Sản phẩm không có bao bì/ nhãn mác

Tất cả các sản phẩm đăng bán cần có nguyên tem/ mác, bao bì, khoogn được phép chia/ chiết ra dưới bất kỳ hình thức nào, để đảm bảo rằng người mua có bằng chứng xác định hàng giả, hàng đã qua sử dụng

2. 6+ Nguyên nhân sản phẩm của bạn bị xóa trên Shopee

2.1 Sản phẩm bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc quy định đăng bán của Shopee

Các sản phẩm nằm trong danh mục hạn chế của Shopee sẽ bị xóa, bao gồm:

 • Hàng vi phạm bản quyền: Hàng nhái, hàng giả, bản sao trái phép của một sản phẩm hay hiện vật mà có thể vi phạm quyền tác giả, quyền thương hiệu, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba.
 • Động vật và chế phẩm từ động vật (bao gồm động vật hoang dã)
 • Đồ cổ và các tạo tác nghệ thuật
 • Mỹ phẩm đã qua sử dụng
 • Tiền giả, con dấu giả
 • Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ
 • Tiền tệ
 • Các chất ma túy (bao gồm cả ma túy tổng hợp), thuốc các loại, thuốc kích dục…
 • Các thiết bị giám sát điện tử và thiết bị điện tử khác như thiết bị chia cáp truyền hình, máy quét radar, thiết bị điều khiển tín hiệu giao thông, thiết bị nghe lén
 • Các mặt hàng bị cấm vận
 • Súng, vũ khí và các sản phẩm có hình dạng giống vũ khí như sau:

·  Các loại đồ chơi có hình dáng giống như các loại súng 

o Súng nén bằng hơi hoặc bằng lò-xo bắn đạn nhựa hoặc các loại đạn khác 

o Súng bắn nước, hơi nước; súng bắn phát quang hoặc bắn gây tiếng nổ

·  Các loại đồ chơi có hình dáng giống các loại vũ khí khác 

o Giống lựu đạn, bom, mìn. 

o Giống kiếm, mác, lê, dao găm, cung nỏ (làm bằng các loại vật liệu kể cả gỗ, tre, giấy nén...). 

·  Các loại pháo: pháo nổ, pháo hoa, pháo đập, đạn đập làm bằng thuốc pháo hoặc bằng các loạt vật liệu khác có thể gây cháy, bỏng. 

 • Đồ chơi tình dục, công cụ hỗ trợ tình dục (sex toy) các loại
 • Thực phẩm bị nghiêm cấm
 • Huy hiệu, huy chương, đồng phục hay những vật dụng liên quan đến Chính phủ, Cảnh sát, Quân đội.
 • Bộ phận cơ thể người hoặc hài cốt
 • Thiết bị phá khóa
 • Vé xổ số
 • Thuốc trừ sâu
 • Rượu các loại; Bia hoặc thức uống có nồng độ cồn từ 15% trở lên
 • Dịch vụ: Việc cung cấp các dịch vụ như nạp tiền điện tử, tuyển dụng, môi giới bất động sản, bảo hiểm,v.v..., đặc biệt là các dịch vụ bất hợp pháp như mại dâm, bị cấm trên nền tảng của Shopee.
 • Máy chơi cờ bạc
 • Các sản phẩm từng bị thu hồi vì lý do đảm bảo an toàn cho người sử dụng
 • Cổ phiếu, cổ phần, các loại chứng khoán và các loại con dấu
 • Thuốc lá, thuốc lào, dụng cụ, phụ kiện hút thuốc, tẩu lọc thuốc
 • Các loại mã giảm giá do Shopee cung cấp
 • Nữ trang/nguyên liệu vàng, đá quý
 • Tất cả các sản phẩm liên quan đến bản đồ
 • Chương trình/ phần mềm máy tính
 • Mặt hàng bị cấm theo quy định pháp luật

2.2 Thông tin sản phẩm có dấu hiệu gian lận

Mô tả sản phẩm có các thông tin về đặt cọc, hình thức giao dịch ngoài Shopee, gửi lại tiền thừa trong gói hàng, v.v... sẽ bị xem là gian lận

Và một số thông tin có dấu hiệu gian lận, không chính xác khác như:

 • Hình ảnh sản phẩm không đúng quy định
 • Mỹ phẩm cần bổ sung giấy tờ theo quy định
 • Thiếu thông tin xuất xứ và/hoặc hạn sử dụng
 • Người bán chưa đủ điều kiện bán sách & ấn phẩm trên Shopee
 • Nhà vận chuyển báo sai khối lượng
 • Nữ trang PNJ cần bổ sung hóa đơn mua hàng
 • Sai ngành hàng
 • Sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ
 • Shopee Mall - Sản phẩm chưa được đăng ký
 • Shopee Mall - Thương hiệu chưa được đăng ký
 • Tên, mô tả sản phẩm cần rõ ràng và sử dụng tiếng Việt có dấu
 • Tên sản phẩm không đúng quy định
 • Thông tin mô tả sản phẩm chưa rõ ràng

2.3 Thông tin rác hoặc Spam

Tin đăng không nhắc đến một sản phẩm cụ thể nào nhưng lại chứa thông tin ví dụ: đơn của khách, combo tên khách, tin quảng cáo shop, v.v…, sẽ bị xem là tin rác

Một số trường hợp được xem là thông tin rác như sau:

2.3.1 Sử dụng từ khóa gây nhiễu thông tin:

Là việc sử dụng những từ khóa không liên quan hoặc sử dụng quá nhiều từ khóa trong tên hoặc mô tả sản phẩm. Xem thêm hướng dẫn tại đây 

Ví dụ:

 • Giày Nike Adidas Puma Reebok Under Amount

 • Quần dài Váy Giày Áo

 • Apple Iphone 6s (không phải Samsung, Nokia)

 • Apple iPhone 6s Apple iPhone 6s Apple iPhone 6s Apple iPhone 6s Apple iPhone 6s

2.3.2 Thiết lập mức giá ảo

Là việc sản phẩm có mức giá quá thấp hoặc quá cao nhằm lợi dụng/trục lợi từ tính năng tìm kiếm chỉ để quảng cáo sản phẩm, không có ý định đăng bán sản phẩm đó.

2.3.3. Đăng sản phẩm trùng lặp

 • Là việc đăng các sản phẩm giống nhau, thông tin của các sản phẩm đó không có sự khác biệt rõ rệt.

 • Shopee sẽ sử dụng tên, mô tả, tình trạng, hình ảnh, giá, danh mục, phân loại hàng và các thông tin khác để xác định liệu sản phẩm có trùng lặp hay không.

 • Nếu Shopee phát hiện sản phẩm của bạn trùng lặp, tùy mức độ vi phạm, bạn sẽ được Shopee thông báo về việc phát hiện và xóa các sản phẩm trùng lặp. Ngoài ra, các sản phẩm khác của Shop có thể không xuất hiện đầu trang khi khách hàng tìm kiếm, hoặc tài khoản của bạn có thể bị khóa nếu vi phạm nhiều lần

2.3.4 Sai thương hiệu

Người bán cần chọn thương hiệu phù hợp với sản phẩm hoặc chọn "No brand" nếu sản phẩm không có thương hiệu. 

2.3.5 Chênh lệch giá giữa các phân loại hàng hóa quá 5 lần

Người bán cần điều chỉnh lại chênh lệch về giá giữa các phân loại hàng.

2.3.6 Sản phẩm có mức giá chưa phù hợp

Sản phẩm có mức giá (đăng bán trước khuyến mãi) chưa phù hợp với giá trị của sản phẩm (giá quá cao hoặc quá thấp). Người bán cần kiểm tra lại các sản phẩm này và điều chỉnh nếu có sai sót

2.3.7 Sai Hastag

Người bán cần xóa các hashtag không liên quan đến sản phẩm

2.3.8 Tên sản phẩm chứa các thương hiệu không liên quan

Người bán cần xóa các thương hiệu không liên quan khỏi tên sản phẩm

2.3.9 Ngôn ngữ thô tục, không phù hợp

Người bán cần kiểm tra và loại bỏ các câu, từ thô tục, phản cảm ở tất cả các mục: VD: Hình ảnh, tên, mô tả, thuộc tính sản phẩm, tên phân loại hàng, v.v...

2.4 Thay đổi nội dung tin đăng để gian lận, đánh giá

Người bán tuyệt đối không thay đổi nội dung tin đăng thành một sản phẩm hoàn toàn khác nếu sản phẩm cũ đã có đánh giá của người mua

2.5 Hàng cận date hoặc hết date/ sim đã kích hoạt

2.6 Sản phẩm không có bao bì/ nhãn mác

Tất cả các sản phẩm đăng bán cần có nguyên tem/mác, bao bì, không được phép chia/chiết ra dưới bất kì hình thức nào, để đảm bảo rằng người mua có bằng chứng xác định hàng giả, hàng đã qua sử dụng.

2.7 Sản phẩm bảo quản lạnh không hỗ trợ vận chuyển

Hàng hóa cần bảo quản đặc biệt (bảo quản lạnh, nóng, v.v...) không được hỗ trợ vận chuyển

2.8 Sản phẩm thuộc danh mục Shopee không hỗ trợ vận chuyển

2.9 Hình ảnh sản phẩm không liên quan, không phù hợp

2.9.1 Chưa có hình ảnh sản phẩm

Sản phẩm hiện đang không có hình, hoặc hình không thể hiện đúng sản phẩm đang đăng bán

2.9.2 Hình ảnh phản cảm

Hình ảnh sản phẩm đăng bán có người mẫu tạo hình gây phản cảm, ảnh mang nội dung khiêu dâm

2.9.3 Hình ảnh sản phẩm chưa rõ ràng

Hình ảnh sản phẩm đang quá nhỏ hoặc không nhìn thấy toàn bộ sản phẩm. Cần thay thế các hình ảnh hiện tại bằng hình ảnh khác rõ nét hơn.

Kích cỡ đề xuất: 500x500 pixels

2.9.4 Hình ảnh vi phạm bản quyền

Hình ảnh hiện tại là hình ảnh sao chép từ website/ shop khác, sử dụng tùy ý hình ảnh logo của Shopee chưa được xác thực.

2.9.5 Tên sản phẩm không phù hợp với hình ảnh sản phẩm

Sản phẩm đang có tên hoàn toàn khác với hình ảnh

2.9.6 Ngôn ngữ trong hình nền sản phẩm không phù hợp

Cần chỉnh sửa/sử dụng ngôn ngữ trong hình phông nền, khuyến khích sử dụng Tiếng Việt và hạn chế sử dụng các ngôn ngữ khác.

2.10 Nội dung đăng bán chưa hoàn thiện

2.10.1 Tên, mô tả sản phẩm cần rõ ràng và sử dụng tiếng Việt có dấu

 • Tên sản phẩm phải là tiếng Việt có dấu, đủ ký tự, rõ nghĩa, không dùng các ký tự đặc biệt, không viết tắt.
 • Nếu sử dụng kèm thương hiệu sản phẩm (Việt Nam hoặc nước ngoài) thì phần tên phải bao gồm tiếng Việt đi kèm mô tả ngắn gọn sản phẩm để người mua có thể hiểu rõ ràng. Ví dụ: Nước hoa Chanel Chance.
 • Nếu là bộ sản phẩm thì tên sản phẩm phải ghi rõ Combo/Bộ sản phẩm.
 • Tên gọi của sản phẩm phải trùng khớp với thông tin trên hình ảnh và nội dung mô tả sản phẩm.
 • Không chứa từ khóa fake/nhái hoặc các từ khóa tương tự.

2.10.2 Cấu trúc tên sản phẩm chưa đầy đủ

 • Đối với sản phẩm Đồng Hồ tên sản phẩm cần ghi rõ theo cấu trúc sau: Đồng hồ + Giới tính + Thương hiệu (nếu có)
 • Tham khảo thêm về định dạng đăng bán sản phẩm đồng hồ
 • Tham khảo tên sản phẩm theo quy định của từng ngành hàng

2.10.3 Hình sản phẩm không đúng quy định

 • Hình ảnh sản phẩm phải là ảnh chụp rõ, chi tiết tình trạng sản phẩm. Không được để những hình ảnh hoặc thông tin không liên quan đến sản phẩm (VD như: thông tin giới thiệu shop, thông tin liên hệ hay thông tin thanh toán).
 • Phải có ít nhất một hình ảnh thật của sản phẩm do chính Người bán tự chụp. Diện tích sản phẩm thật phải chiếm ít nhất 40% diện tích toàn ảnh.
 • Phải có ít nhất một hình ảnh thật của sản phẩm do chính Người bán tự chụp. Diện tích sản phẩm thật phải chiếm ít nhất 40% diện tích toàn ảnh.

Đối với Shopee Mall:

 • Sản phẩm không đủ tối thiểu 3 hình
 • Sản phẩm chứa hình trùng lặp
 • Sản phẩm không đủ độ phân giải tối thiểu 500*500 pixel
 • Sản phẩm không có đầy đủ hình cho các phân loại hàng
 • Hình đại diện của sản phẩm chưa đạt yêu cầu 
 • Hình quá nhỏ không đủ diện tích 60 % khung hình
 • Hình ghép 
 • Sản phẩm bị che khuất bởi logo, watermark, bóng người hoặc bất cứ vật nào khác.

2.10.4 Thông tin mô tả sản phẩm chưa rõ ràng

Người bán cần chỉnh sửa mô tả sản phẩm theo quy định chung:

 • Mô tả sản phẩm cần đầy đủ và chi tiết, giúp người mua có thể hiểu rõ những đặc điểm, công dụng, cách dùng.
 • Lưu ý khi sử dụng của sản phẩm, để làm căn cứ khi đặt mua hàng.
 • Nếu là sản phẩm đã qua sử dụng phải ghi rõ tình trạng bên ngoài và hiệu suất sử dụng của sản phẩm kể cả phần thuộc tính sản phẩm.
 • Từ ngữ mô tả trung thực, rõ ràng, không lập lờ hoặc gây hiểu lầm cho khách hàng.

LIÊN HỆ NGAY

 • 0934014388
 • 9:00 sáng - 8:00 tối
 • HN: 2A/51/102 Hoàng Đạo Thành, Quận Thanh xuân, Hà Nội
 • HCM: 26/1 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, Q.Tân Bình.

ĐĂNG KÝ YÊU CẦU GỌI LẠI

fago
0934014388 sale@fagogroup.vn
DMCA.com Protection Status BCT